Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2014

ranieIzabijam
ranieIzabijam

November 29 2014

ranieIzabijam
6171 dbf2 500
O.N.A-Niekochana 

November 22 2014

ranieIzabijam
ranieIzabijam

November 12 2014

ranieIzabijam
Nienawidzę momentu kiedy nagle, całkowicie bez zapowiedzi robi mi się panicznie przykro. Gdy w jednej sekundzie dopada mnie ta chłodna rzeczywistość.
— tak bardzo przykro
Reposted fromzadaleko zadaleko viaoverthelove overthelove
ranieIzabijam
Oszukuje znów tu sam siebie
Że do ciebie nie czuje już nic.
— zakazany owoc
Reposted fromindependentt independentt viamefir mefir
ranieIzabijam
7523 4ea6 500
ranieIzabijam
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
Reposted fromunr-eal unr-eal viasamozatrucie samozatrucie

November 11 2014

ranieIzabijam
Znajdź mnie szybko. Zanim znajdzie mnie kto inny.
— Haruki Murakami
ranieIzabijam
oficjalnie mam dość.  nie znam drugiej tak niepewnej, niezdecydowanej, naiwnej, wyolbrzymiającej każdy najmniejszy szczegół, wszystko analizującej, płaczliwej i przewrażliwionej na swoim punkcie osoby jak ja.  weź się jebnij dziewczynko w główkę, przestań planować i zacznij coś robić, bo mam cię już dosyć. 

— chcę być normalna..
Reposted fromlittle-things little-things vianutttellla nutttellla
ranieIzabijam
“Walczyłem już z wieloma chorobami. Napotkałem jednak na tę nieuleczalną. Choruję na Ciebie i nie umiem się z Ciebie wyleczyć (…) Cholera, umrę na Ciebie.”
— Mateusz Szulc
Reposted frombeatkazz beatkazz viaoverthelove overthelove
ranieIzabijam
Spraw bym na nowo czuła po raz pierwszy.
— Katarzyna Wołyniec "Coś dłuższego"
Reposted fromyourtitle yourtitle viadagmarak dagmarak
ranieIzabijam
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— J. Żulczyk, Radio Armaggedon
Reposted frommissbrodka missbrodka viacytaty cytaty

November 10 2014

ranieIzabijam
Męskie dłonie to prawdziwy boski kunszt,z jednej strony są silne, twarde niczym skała, ale potrafią także być niezwykle delikatne, niosąc pieszczotę.
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viasamozatrucie samozatrucie
ranieIzabijam
ranieIzabijam
— tęsknota
Reposted fromconchiglia conchiglia viasamozatrucie samozatrucie
ranieIzabijam
ranieIzabijam
8347 605d
Reposted fromScofield Scofield viaodulekkocurek odulekkocurek
ranieIzabijam
Czy to ja jestem tak wadliwa, tak dalece beznadziejna, czy tylko biorę na siebie każdą możliwą winę? Boże, rozpadam się. 
— humpty-srampty.
Reposted frommoreorless moreorless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl